1493-อนุสิทธิบัตรฝาครอบภาชนะบรรจุอาหารทำจากพลาสติก

แอดไลน์ 1493-อนุสิทธิบัตรฝาครอบภาชนะบรรจุอาหารทำจากพลาสติก | TGC International Co., Ltd.