1528-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกระถางปลูกกัญชาและระบบการไหลเวียนของน้ำและอากาศ

แอดไลน์ 1528-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกระถางปลูกกัญชาและระบบการไหลเวียนของน้ำและอากาศ | TGC International Co., Ltd.