1530-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพสลายคลื่นแบบไม่มีรูพรุน

แอดไลน์ 1530-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพสลายคลื่นแบบไม่มีรูพรุน | TGC International Co., Ltd.