1540-อนุสิทธิบัตรระบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่มด้วยโหลดเซลล์ชั่งน้ำหนักส่วนผสมภายในแก้ว

แอดไลน์ 1540-อนุสิทธิบัตรระบบตรวจสอบคุณภาพเครื่องดื่มด้วยโหลดเซลล์ชั่งน้ำหนักส่วนผสมภายในแก้ว | TGC International Co., Ltd.