1547-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์รวบรวมและส่งสัญญาณภายในสถานพยาบาลเพื่อการเฝ้าดูและตรวจสอบรวมถึงป้องกันอันตรายของระบบก๊าซทางการแพทย์แบบเรียลไทม์

แอดไลน์ 1547-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์รวบรวมและส่งสัญญาณภายในสถานพยาบาลเพื่อการเฝ้าดูและตรวจสอบรวมถึงป้องกันอันตรายของระบบก๊าซทางการแพทย์แบบเรียลไทม์ | TGC International Co., Ltd.