1575-อนุสิทธิบัตรเพลาลอยของรถบรรทุกที่มีส่วนวัดความเร็วแบบแม่เหล็กที่แยกส่วนได้กับดุมล้อ

แอดไลน์ 1575-อนุสิทธิบัตรเพลาลอยของรถบรรทุกที่มีส่วนวัดความเร็วแบบแม่เหล็กที่แยกส่วนได้กับดุมล้อ | TGC International Co., Ltd.