1576-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สำหรับเก็บและโอนเงินดิจิตอลที่มีชิปซีเคียว อีลแมนท์ (SECURE ELEMENT) และ การรักษษรหัสไพรเวทคีย์ (PRIVATE KEY) ของเงินดิจิตอล

แอดไลน์ 1576-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สำหรับเก็บและโอนเงินดิจิตอลที่มีชิปซีเคียว อีลแมนท์ (SECURE ELEMENT) และ การรักษษรหัสไพรเวทคีย์ (PRIVATE KEY) ของเงินดิจิตอล | TGC International Co., Ltd.