190-สิทธิบัตรเครื่องแยกฝาถังออกจากตัวถังบาร์เรลด้วยวิธีการคลายรอยม้วนที่ผนึกฝาถังกับตัวถังบาร์เรล

18
Mar2018

190-สิทธิบัตรเครื่องแยกฝาถังออกจากตัวถังบาร์เรลด้วยวิธีการคลายรอยม้วนที่ผนึกฝาถังกับตัวถังบาร์เรล

แอดไลน์