191-สิทธิบัตรภาชนะบรรจุฐานพาเลทแบบมีผนังพับเก็บที่วางซ้อนกันได้และวิธีการพับซ้อน

แอดไลน์