193-สิทธิบัตรโครงสร้างรถเทียมสำหรับสัตว์พิการขาหน้าตายแบบปรับขนาดและถอดประกอบได้