215-สิทธิบัตรกระบวนการปรับสภาพน้ำเสียด้วย พลังงานสกาล่าร์ (Scalar Energy) และ พลังงานสนามแม่เหล็กด้วยวิธีการเร่งปฏิกิริยาการตกตะกอน

แอดไลน์