214-สิทธิบัตรชุดตะแกรงดัดกลิ่นแบบเปิดปิดประตูระบายน้ำโดยอัตโนมัติด้วยระบบสปริง

แอดไลน์ 214-สิทธิบัตรชุดตะแกรงดัดกลิ่นแบบเปิดปิดประตูระบายน้ำโดยอัตโนมัติด้วยระบบสปริง | TGC International Co., Ltd.