222-สิทธิบัตรวิธีการขยายท่อร้อยคอยล์ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยแรงดันในกระบวนการติดตั้งท่อร้อยคอยล์เข้ากับครีบแลกเปลี่ยนความร้อน

แอดไลน์