248-สิทธิบัตรโครงสร้างกระทะทอดอาหารแบบใช้หัวเตาแก๊สด้วยระบบการแยกน้ำและน้ำมัน

แอดไลน์