278-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์จับยึดสายเคเบิ้ลหรือสายตัวนำไฟฟ้าจำนวนหลายเส้น สำหรับงานเดินสายระยะไกล

แอดไลน์