293-อนุสิทธิบัตรข้อต่อน้ำป้องกันการรั่วซึมที่เกลียวข้อต่อเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กติดตั้งไว้ในท่อเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ที่มีเส้นทางการลำเลียงน้ำเดียวกัน

18
Mar2018

293-อนุสิทธิบัตรข้อต่อน้ำป้องกันการรั่วซึมที่เกลียวข้อต่อเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กติดตั้งไว้ในท่อเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ที่มีเส้นทางการลำเลียงน้ำเดียวกัน

แอดไลน์