294-อนุสิทธิบัตรองค์ประกอบสำหรับการทำเฝือกและกรรมวิธีการเข้าเฝือกจากองค์ประกอบดังกล่าวที่ปรับปรุงใหม่

แอดไลน์