296-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเดียว (single incision) ที่มีทางเข้าออกของเครื่องมือแพทย์และท่อลำเลียงแก๊สแบบหลายทาง

แอดไลน์