314-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์กระดกมดลูกแบบปรับเปลี่ยนขนาดของแกนกระดกได้