314-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์กระดกมดลูกแบบปรับเปลี่ยนขนาดของแกนกระดกได้

แอดไลน์