319-อนุสิทธิบัตรดุมไม้กวาดอ่อนอิสระที่มีร่องรางจำนวนหนึ่งสำหรับรองรับการมัดดอกไม้กวาด

แอดไลน์