322-อนุสิทธิบัตรแผ่นหลังคาพลาสติกไฮเดน ซิที โพลีเอทิลีน (High density Polyethylene) ที่ได้รับการจัดเรียงชั้นร่วมกับวัสดุชนิดอื่น

แอดไลน์