372-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์สำหรับการเสริมโครงสร้างพื้นคอนกรีตป้องกันการวิบัติของแรงเฉือนเจาะทะลุ (PUNCHING SHEAR FAILURE)

แอดไลน์