373-อนุสิทธิบัตรร่มที่มีกลไกการหุบร่มโดยการดึงจากส่วนศูนย์กลางของตัวร่มเข้าหาก้านร่ม

แอดไลน์