379-อนุสิทธิบัตรกระบองใช้เป็นอาวุธที่แปลงเป็นอุปกรณ์ยิงกระสุนยางได้

แอดไลน์ 379-อนุสิทธิบัตรกระบองใช้เป็นอาวุธที่แปลงเป็นอุปกรณ์ยิงกระสุนยางได้ | TGC International Co., Ltd.