379-อนุสิทธิบัตรกระบองใช้เป็นอาวุธที่แปลงเป็นอุปกรณ์ยิงกระสุนยางได้

แอดไลน์