383-อนุสิทธิบัตรไขควงแม่เหล็กที่มีท่อครอบหัวน็อตเพื่อการจับยึดเตรียมการขันน็อต

แอดไลน์