384-สิทธิบัตรโครงสร้างเสาหรือคานกระดาษแบบสานเข้าด้วยกันชนิดกันน้ำได้