391-อนุสิทธิบัตรผนังคอนกรีตห้องน้ำสำเร็จรูปที่ได้รับการจัดสร้างพื้นผิวและส่วนรองรับการติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่จัดเตรียมไว้สำหรับงานต่อประกอบ