400-สิทธิบัตรฝาครอบกระบะปิคอัพเอนกประสงค์ ระบบไฟฟ้า