417-อนุสิทธิบัตรรถตัดอ้อยวางกองที่มีระบบปรับความสูงของชุดสายพานลำเลียงอัตโนมัติและล้อรถที่หมุน 360 องศา

แอดไลน์