แอดไลน์ 449-สิทธิบัตรกระเป๋า | TGC International Co., Ltd.