แอดไลน์ 463-สิทธิบัตรตัวต่อ | TGC International Co., Ltd.