แอดไลน์ 474-สิทธิบัตรเรือ | TGC International Co., Ltd.