503-อนุสิทธิบัตรเครื่องปลูกอ้อยที่มีกลไกการลำเลียงท่อนอ้อยที่ถูกจัดเตรียมและคัดคุณภาพเป็นท่อนอ้อยไว้ล่วงหน้า

แอดไลน์