538-อนุสิทธิบัตรระบบบันทึกผ่านเข้าออกอัตโนมัติ (ACCESS CONTROL) ผ่านกล้อง (CAMERA) โดยใช้รหัสแท่งสองมิติหรือคิวอาร์โค้ด (QR CODE)

แอดไลน์ 538-อนุสิทธิบัตรระบบบันทึกผ่านเข้าออกอัตโนมัติ (ACCESS CONTROL) ผ่านกล้อง (CAMERA) โดยใช้รหัสแท่งสองมิติหรือคิวอาร์โค้ด (QR CODE) | TGC International Co., Ltd.