554-อนุสิทธิบัตรกระบอกลูกสูบเสริมรับแรงกระแทกของยานพาหนะระบบน้ำมันแบบลูกสูบเดี่ยวที่มีช่องเจาะสำหรับให้น้ำมันไหลผ่านลูกสูบ

554-อนุสิทธิบัตรกระบอกลูกสูบเสริมรับแรงกระแทกของยานพาหนะระบบน้ำมันแบบลูกสูบเดี่ยวที่มีช่องเจาะสำหรับให้น้ำมันไหลผ่านลูกสูบ

แอดไลน์