603-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างเสาสำเร็จรูปที่มีชุดรอกสำหรับเคลื่อนที่โครงสร้างสาธารณูปโภคขึ้นลงแบบสะดวกใช้งานและวิธีการติดตั้ง

แอดไลน์