604-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ยกยานพาหนะเพื่อการเทสินค้าออกจากกระบะบรรทุก