605-อนุสิทธิบัตรข้าวหมูทอดสมุนไพรอัดก้อนพร้อมทานแบบสำเร็จรูป