607-อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำที่มีส่วนผสมของผงจุลินทรีย์