612-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างรีเทนเนอร์แบบใส (ESSIX RETAINERS) ที่ส่วนปลายฟันบางและส่วนโคนฟันหนาเพื่อรักษาแนวองศาของการสบฟันตามธรรมชาติ

แอดไลน์