611-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์แทงเจาะเข้าไปในร่างกายชนิดยืดหยุ่นที่มีช่องทางเข้าแบบกว้างสำหรับใส่ อุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้องแบบโค้ง (PREBENT)

แอดไลน์