614-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างชิ้นส่วนเปลนอนจำนวนหนึ่งที่ได้รับการเย็บเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแนวดึงส่วนหลังและสร้างแนวระนาบของขอบรอบนอก

แอดไลน์