619-อนุสิทธิบัตรผ้าอ้อมสำหรับสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่