634-อนุสิทธิบัตรชุดลำเลียงแสงอาทิตย์จากด้านบนหลังคาลงสู่ด้านล่างหลังคาแบบรับแสงได้หลายองศา

แอดไลน์