658-อนุสิทธิบัตรโครงสร้างกรอบประตูที่มีโครงสร้างโลหะภายในสำหรับเสริมความแข็งแรง