แอดไลน์ 670-สิทธิบัตรจี้ | TGC International Co., Ltd.