673-อนุสิทธิบัตรระบบและวิธีการกรองชีวภาพสำหรับใช้ในระบบปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน