682-อนุสิทธิบัตรกลไกการควบคุมหัวฉีดแบบไดเรคอินเจคชั่น(DIRECT INJECTION) สำหรับพลังงานไบโอดีเซล (BIODIESEL) หรือ แก๊สโซฮอล์ (GASOHOL)

แอดไลน์