692-อนุสิทธิบัตรชุดเสาเครนหมุนได้ 360 องศาและฐานที่ติดตั้งสำหรับงานยกสิ่งของในพื้นที่จำกัด

แอดไลน์