694-อนุสิทธิบัตรเครื่องผลิตเฟืองสเตอร์รถจักรยานยนต์และกรรมวิธีการผลิต